Vul een zoekterm in

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. 
Mediq staat echter niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. De informatie is geschreven in beknopte vorm en niet uitputtend. De informatie kan niet als vervanging van een consult of behandeling bij een arts worden gezien. Evenmin kan aan de informatie op deze website diagnostische of therapeutische waarde worden ontleend.

Behalve indien expliciet anders vermeld, is Mediq niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, inhoud van de bijsluiterteksten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch worden hier garanties op gegeven. 

Met het gebruik van deze website accepteert de gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt en dat alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website en de op deze website vermelde informatie bij de gebruiker ligt. 
Mediq is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Noch is Mediq aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden. 

Deze website bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van Mediq vallen. Mediq is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Mediq biedt deze links slechts aan als service, en is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven. 


De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor informeel, persoonlijk gebruik. Mediq Apotheek is als handelsnaam en als merk geregistreerd door Mediq, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30022082.
Mediq Apotheek
Versie: 12.1 [01-08-2017]